Ustrojavanje sustava zaštite osobnih podataka u skladu s GDPR-om (I. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Ustrojavanje sustava zaštite osobnih podataka u skladu s GDPR-om (I. dio)
Stranica:
175.
Autor/i:
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Sažetak:

      U prvome dijelu članka dajemo prikaz tehničkih, organizacijskih i informatičkih mjera koje čine sastavni dio obveza voditelja i izvršitelja obrade koje mjere čine sastavni dio njihova sustava zaštite podataka. U drugome dijelu članka daje se prikaz mogućeg modela ustrojavanja sustava zaštite osobnih podataka.

1. Uvod
2. Osnovne obveze voditelja obrade
3. Mjere zaštite osobnih podataka
4. Evidencija aktivnosti obrade
5. Umjesto zaključka

Hashtags:
#TržišteIPropisi