Odgovori na aktualna pitanja o djelatnosti ugostiteljstva i turizma

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Odgovori na aktualna pitanja o djelatnosti ugostiteljstva i turizma
Stranica:
181.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:

       U djelatnosti ugostiteljstva i turizma, u primjeni propisa pojavljuju se neka aktualna pitanja na koje ugostitelji, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači) i pružatelji usluga u turizmu, traže argumentirani odgovor. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15. i 121/16.; dalje: ZUD) na snazi je od 9. kolovoza 2015. godine i do sada je imao dvije izmjene i dopune. Zakon o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 130/17., dalje: ZOPUT) stupio je na snagu 1. siječnja 2018. godine, odnosno odredbe ugovora o putovanju u paket-aranžmanu i povezanom putnom aranžmanu, stupile su na snagu 1. srpnja 2018. godine. Osim tih zakona, u primjeni su i podzakonski propisi, a zainteresirani subjekti zbog prezauzetosti svojim poslom u ugostiteljstvu i turizmu i brojnih odredaba propisa, ne mogu ih pravodobno pratiti ni pronaći odgovarajuće odgovore. Stoga se u ovom članku daju odgovori na neka pitanja koja se pojavljuju u djelatnosti ugostiteljstva i turizma.

1. Ugostiteljstvo
2. Turizam

Hashtags:
#TržišteIPropisi