Primitci radnika s temelja bonusa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Primitci radnika s temelja bonusa
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Bonusom se smatraju naknade koje se isplaćuju radnicima kao nagrada za dobro obavljeni posao koji je rezultirao ostvarenim primitkom iznad plaće za redoviti rad prema ugovoru o radu. Zbog izjednačavanja poreznog statusa plaće ostvarene radom u ugovorenom radnom vremenu, uključujući i varijabilni (stimulativni dio plaće), i ostalih primitaka koje poslodavac isplaćuje radnicima na temelju utvrđenih prava, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu odlukom poslodavca i sl., kao što su bonusi, postupak obračuna doprinosa i poreza na te primitke, a posebno izvješćivanje o tim isplatama na obrascu JOPPD, prilično je složeno. Više o tome pročitajte u ovom članku.

1. Kako razlikovati redovitu plaću od bonusa i ostalih primitaka od nesamostalnog rada
2. Kako obračunati doprinose i porez na dohodak na bonuse
3. Trinaesta plaća
4. Isplata bonusa u tekućoj godini za tekuću godinu ako isplaćene redovite plaće zajedno s bonusom prekorače najvišu godišnju osnovicu u tijeku godine

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja