Neoporezive i druge isplate osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Neoporezive i druge isplate osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Stranica:
73.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Poslodavac može s nezaposlenom osobom (prema određenim uvjetima), primjenom mjere aktivne politike u zapošljavanju prema posebnom propisu, sklopiti pisani ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
      U članku se objašnjavaju neke posebnosti vezane za neoporezive isplate osobama na stručnom osposobljavanju, prava za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta.

1. Uvodno
2. Obveze poslodavca
3. Isplata neoporezivih primitaka
4. Isplata naknade za rad polazniku stručnog osposobljavanja
5. Prestanak prava na naknadu HZZ-a
6. Naknade za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust

Hashtags:
#TroškoviOsoblja