Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu
Stranica:
145.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN
Sažetak:

      Novi ZKG 68/18. donosi brojne novosti u sektoru komunalnoga gospodarstva koje donose obveze za jedinice lokalne samouprave (dalje: JLS) u odnosu na donošenje novih općih i pojedinačnih akata u provedbi tog Zakona. Kako je novi ZKG znatno opsežniji od dosadašnjeg zakona, jer su njime pravno uređeni određeni pravni odnosi koji nisu bili izrijekom prijašnjim zakonom dovoljno jasno uređeni, u ovom članku donosimo pregled najznačajnijih novosti u novom ZKG-u, uz napomenu da svaki od pravnih instituta zaslužuje posebnu obradu, o čemu ćemo pisati u sljedećim brojevima časopisa.

1. Nova definicija komunalnoga gospodarstva
2. Načela komunalnog gospodarstva
3. Podjela komunalnih djelatnosti
4. Obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge
5. Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti
6. Cijena komunalne usluge
7. Proračun JLS-a
8. Komunalna infrastruktura
9. Građenje i održavanje komunalne infrastrukture
10. Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture
11. Komunalna naknada
12. Odluka o komunalnom redu
13. Komunalni redari
14. Rokovi za donošenje odluka i programa JLS-a
15. Zaključak

Hashtags:
#TržišteIPropisi