Novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
Stranica:
188.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Objavljen je novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi koji se primjenjuje od 1. lipnja 2018. godine. On je sklopljen na određeni rok, najdulje do 1. ožujka 2022. godine. Kolektivni ugovor ne donosi zamjetan broj promijenjenih ili novih odredaba u odnosu na istoimeni kolektivni ugovor koji se primjenjivao do svibnja 2018. godine.
      U članku se daje pregled nekih zanimljivih odredaba kolektivnog ugovora koje su i dalje u primjeni te se upozorava na promjene koje donosi novi ugovor.

1. Uvod
2. Obuhvat
3. Odredbe koje se i dalje primjenjuju
4. Novosti u Kolektivnom ugovoru 2018.
5. Što je istodobno uređeno i u TKU 2017 i KU 2018
6. Zaključak

Hashtags:
#Proračunsko