Institut oslanjanja na sposobnost drugih subjekata u sustavu javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Institut oslanjanja na sposobnost drugih subjekata u sustavu javne nabave
Stranica:
194.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      Kao jedna od olakotnih okolnosti kojima se širi broj osoba koje mogu kao izvršitelji sudjelovati u javnoj nabavi je ona koja dopušta radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta (ekonomska i financijska sposobnost te tehnička i stručna sposobnost) osloniti se na drugi subjekt. U članku se objašnjava taj institut uz navođenje niza rješidbi Državne komisije.

1. Uvod
2. Oslanjanje na sposobnost
3. Sudjelovanje gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave
4. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (obrazac ESPD)
5. Provjera drugog subjekta
6. Primjena odredbe čl. 273. st. 2. ZJN 2016
7. Dokumenti kojima se dokazuje oslanjanje na sposobnost drugih subjekata
8. Institut oslanjanja na sposobnost drugih subjekata (čl. 273.) u odnosu na institut podugovaranja (čl. 220.)
9. Oslanjanje na referencije - relevantno stručno iskustvo drugog subjekta
10. Oslanjanje članova zajednice ponuditelja na sposobnost drugih subjekata koji su članovi iste zajednice ponuditelja
11. Zaključak

Hashtags:
#Proračunsko