RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2018
  • Članak:Plaće u zdravstvu
  • Stranica:37.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      Sastavnice koje čine plaću radnika u „javnim“ zdravstvenim ustanovama uređene su nizom propisa koji su podložni čestim promjenama, što otežava i inače zahtjevan postupak određivanja temelja za povećanje osnovne plaće odnosno plaće radnika od koje u biti sve polazi.
      O kojim je sastavnicama riječ, koji je pravni okvir za njihovo uključivanje u izračun plaće te kako obračunati plaću u danim okolnostima, obrazloženo je u ovom članku.

1. Uvod
2. Javne službe
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)