Izrada dokumentacije o nabavi prema važećem Zakonu o javnoj nabavi i provedbenim propisima istoga Zakona

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2018
Članak:
Izrada dokumentacije o nabavi prema važećem Zakonu o javnoj nabavi i provedbenim propisima istoga Zakona
Stranica:
17.
Autor/i:
Autori: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Ivica PRANJIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

1. Uvod
2. Primjer dokumentacije o nabavi radova

Hashtags:
#JavnaNabava