Što donose izmjene poreznih propisa od 1. siječnja 2019. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Što donose izmjene poreznih propisa od 1. siječnja 2019. godine
Stranica:
21.
Autor/i:
Sažetak:

     U sljedećih nekoliko članaka želimo informirati svoje čitatelje što donosi treća faza porezne reforme koju je Sabor RH usvojio 21. studenog 2018. Od 1. siječnja 2019. godine stupaju na snagu izmjene brojnih propisa koji donose promjene u području oporezivanja plaća i doprinosa, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobitak, poreza na promet nekretnina, fiskalizacije računa, posebnog poreza na motorna vozila i dr.
      Najveće promjene nastale su u oporezivanju dohotka vezano uz obračun poreza i doprinosa na plaće zaposlenika i članova uprave, materijalna prava zaposlenika, zapošljavanje umirovljenika i dr. U području PDV-a promjene se odnose na smanjenje stope PDV-a na 5 % i 13 % za određene isporuke dobara. Uvode se nova pravila uz priznavanje pretporeza za prijevozna sredstva te novosti vezane za isporuke dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH. Zakon o porezu na promet nekretnina donosi smanjenje stope poreza na promet nekretnina na 3 %.
      Autori u člancima objašnjavaju izmjene navedenih propisa na temelju prijedloga izmjena navedenih propisa koji su bili poznati do trenutka izdavanja ovog broja časopisa. Stoga su moguća i manja odstupanja u odnosu na objave u Narodnim novinama, no o tome ćemo pisati u sljedećem broju časopisa.

Hashtags:
#Porezi