Izmjene Općega poreznog zakona

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Izmjene Općega poreznog zakona
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Sažetak:

1. Uvod
2. Porezna tajna
3. Obvezujuća mišljenja
4. Opunomoćenik u postupku poreznog nadzora
5. Prebivalište i boravište u porezne svrhe
6. Gospodarska djelatnost
7. Stalna poslovna jedinica
8. Povezane osobe
9. Porezni akti i u elektroničkom obliku
10. Knjigovodstvene isprave – pretvaranje u elektronički oblik
11. Prijava činjenica bitnih za oporezivanje
12. OPZ-STAT
13. Obveza banaka za dostavu prometa po računima
14. Porezni nadzor
15. Zapisnik o poreznom nadzoru
16. Provedba i obustava ovrhe i otpis poreznog duga
17. Pljenidba radi osiguranja naplate
18. Porezni prekršaji
19. Prijelazne i završne odredbe
20. Zaključak

Hashtags:
#Porezi