Računovodstvo promidžbe i darovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Računovodstvo promidžbe i darovanja
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Promidžbeni troškovi nastaju u svrhu obavještavanja potrošača i poslovnih partnera o proizvodima i uslugama društva. Zbog svoje poslovne funkcije u sustavu poreza na dobitak ti su troškovi priznati kao porezni rashodi, a pri nabavi dobara i usluga u svrhu promidžbe može se koristiti pretporez ako je poduzetnik u sustavu PDV-a. No u pojedinim okolnostima pri isporukama dobara i usluga Zakon o PDV-u predviđa oporezivanje. U ovom se članku razmatraju razni oblici troškova promidžbe i darovanja za opće korisne djelatnosti odnosno potrošačima i njihov porezni položaj.

1. Troškovi promidžbe (reklame) kao poslovni troškovi
2. Troškovi promidžbe i PDV
3. Troškovi promidžbe i porez na dobitak
4. Računovodstvo troškova promidžbe
5. Računovodstvo isporuka u svrhu promidžbe
6. Računovodstvo darova potrošačima
7. Troškovi darovanja za opće korisne djelatnosti
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo