Kupnja i prodaja poslovnih objekata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Kupnja i prodaja poslovnih objekata
Stranica:
118.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje kupnja i prodaja poslovnih objekata. Pri prodaji mora se paziti kada je taj objekt kupljen kako se ne bi podvostručili rashodi, a pri kupnji može li se utvrditi vrijednost zemljišta na kojem se taj poslovni objekt nalazi.

1. Prodaja poslovnog objekta kupljenog tijekom 2008. godine
2. Kupnja poslovnog objekta

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo