Godišnji obračun poreza iz plaće za 2018. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2018. godinu
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      U prosincu 2018. godine, a najkasnije do 31. prosinca, poslodavci su obvezni sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza iz plaća i ostalih primitaka od nesamostalnog rada za radnike koji su kod njega ostvarivali pravo na isplatu plaća u svih 12. mjeseci u 2018.godini. Ako je poslodavac svaki mjesec obračunao doprinose, porez na dohodak i prirez u roku njihova dospijeća bez obzira na to jesu li neto-plaće isplaćene ili nisu, tada je obračunani porez jednak godišnjoj poreznoj obvezi, osim u slučaju matematičke pogreške na štetu radnika, tada nema razloga za sastavljanje godišnjeg obračuna. Ali poslodavac je obvezan sastaviti godišnji obračun za radnike koji su u dijelu godine primali naknadu na teret HZZO-a ili Državnog proračuna RH koristeći se nekim od socijalnih prava iz radnog odnosa (bolovanjem, rodiljnim ili roditeljskim dopustom i sl.) ili ako je u nekim mjesecima isplaćena veća svota primitka s osnove nesamostalnog rada, bonusa i slično te je došlo do oporezivanja po višoj poreznoj stopi jer je u tim slučajevima došlo do preplate poreza. O tome i drugim posebnostima u vezi s godišnjim obračunom poreza na dohodak iz plaća pišemo u ovom članku.

1. Obveza sastavljanja godišnjeg obračuna poreza iz plaća
2. Za koje radnike poslodavac ne može sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza iz plaće
3. Za koje je radnike poslodavac obvezan sastaviti godišnji obračun poreza na dohpdak iz plaće
4. Kako se utvrđuje godišnji obračun poreza na dohodak iz plaće za 2018. godinu
5. Primjeri godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza iz plaće
6. Dopuna konačnog obračuna

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja