Božićnica i ostale nagrade u vrijeme blagdana

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Božićnica i ostale nagrade u vrijeme blagdana
Stranica:
144.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Tijekom prosinca, u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi. Prava radnika na spomenute nagrade proizlaze iz kolektivnih ugovora, pravilnika o radu ili odluka poslodavca, a porezni propisi određuju svotu nagrade koja se može neoporezivo isplatiti. Neoporeziva svota prigodnih nagrada koja uključuje i božićnicu i dar za dijete jednaka je kao i prethodnih godina, a s početkom godine povećana je svota dara u naravi s 400,00 na 600,00 kn. U članku se objašnjavaju vrste i načini isplate nagrada radnicima i ostalim osobama (osobe na stručnom osposobljavanju, obrtnicima) i ostala dvojbena pitanja. Prema prijedlogu izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak predlaže se dodatna neoporeziva isplata primitka kao nagrada za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika do koje će se od 1. prosinca 2018. godine moći neoporezivo isplatiti u svoti od 5.000,00 kn godišnje. Navedeno je obrađeno u rubrici Aktualna tema u člancima Izmjene i dopune Zakona o doprinosima i poreza na dohodak i Isplata (ne)oporezive trinaeste plaće.

1. Pravo na isplatu prigodnih nagrada
2. Porezni tretman prigodnih nagrada
3. Božićnica
4. Dar djetetu do 15 godina života
5. Dar u naravi
6. Isplata oporezivih nagrada zaposlenicima
7. Isplata božićnice mladoj osobi
8. Božićnica osobama na stručnom osposobljavanju
9. Isplata prigodnih nagrada obrtnicima
10. Godišnji obračun i prigodna nagrada
11. Isplata neoporezive božićnice i dara za dijete uz otvoreni zaštićeni račun radnika

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja