Stečaj kao druga prilika i dječji doplatak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Stečaj kao druga prilika i dječji doplatak
Stranica:
211.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. Nova pravila za banke o informiranju potrošača oko naknada
2. Ministri prihvatili novi pristup stečaju poduzeća
3. EK će objaviti smjernice za prodaju državljanstva
4. Niču prvi pogoni za stratešku proizvodnju baterija
5. Usvojena Direktiva o zabrani plastike za jednokratnu uporabu
6. EK protiv austrijskog zakona o dječjem doplatku
7. EU parlament za jačanje prava radnika u digitalnoj ekonomiji
8. EK odbio prijedlog talijanskog proračuna

Hashtags:
#TržišteIPropisi