RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku objašnjava koja su prava ispitanika, koje obveze ima voditelj obrade osobnih podataka u odnosu na prava ispitanika, koje mjere i aktivnosti mora poduzeti da bi se uskladio s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016. (dalje: Uredba) i da bi usklađenost mogao dokazati. U članku se navode i ogledni primjerci zahtjeva ispitanika kojim ostvaruju svoja prava kod voditelja obrade.

1. Uvod
2. Prava ispitanika
3. Obveze voditelja obrade u odnosu na prava ispitanika
4. Mjere i aktivnosti koje voditelj obrade mora poduzeti da bi se uskladio s Uredbom
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)