RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Posao računovođe podrazumijeva konstantnu interakciju sa suvremenim tehnologijama poslovanja.
      Iako su kriptovalute i transakcije s kriptovalutama prestale biti novost i postale česta pojava u suvremenom poslovanju, računovodstveno uređenje nije se prilagodilo poslovanju s kriptovalutama.
      U ovom se članku po prvi put u našem časopisu daje prikaz mogućih računovodstvenih rješenja u okviru današnjih spoznaja koja su primjenjiva za praksu.
      U članku se ne razmatraju porezne posljedice gubitaka na kriptovalutama kao porezno nepriznatom trošku, ni obračun PDV-a na promet nematerijalne imovine, no i to treba imati na umu.

1. Pristup
2. Što su kriptovalute i vrste?
3. Računovodstveni pristupi vrednovanju kriptovaluta
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)