RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
  • Članak:Donacija i pomoći
  • Stranica:62.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige dane donacije te primljene pomoći unutar općeg proračuna.
      Ako se doniraju stvari, uz promjene na imovini iskazuju se (ako se i bilježe kao imovine u proračunskom računovodstvu) i prihodi te rashodi od tog prometa.
      Pomoći unutar općeg proračuna iskazuju se na temelju novčanog načela, a ne temelju odluka o dodjeli pomoći ili nekih drugih pravno valjanih akata.

1. Donacija sitnog inventara
2. Pomoć unutar općeg proračuna

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)