Bilješke uz financijska izvješća za 2018.

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2019
Članak:
Bilješke uz financijska izvješća za 2018.
Stranica:
156.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Obveza sastavljanja bilježaka
2. Kratki sadržaj bilježaka

Hashtags:
#Računovodstvo