RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku autorica na zanimljiv i detaljan način daje prikaz statusnih promjena dioničkog društva, osobito statusne promjene podjele, u kontekstu pravnih posljedica koje imaju primarno prema vjerovnicima, te razmatra i duga bitna pitanja vezana uz taj institut.
1. Uvod
2. Relevantni pravni propisi za uređenje prava društava
3. Statusne promjene društva s posebnim osvrtom na podjelu dioničkog društva
4. Sporna pitanja u praksi vezana za institut podjele društva u sudskim postupcima i prijedlog rješenja
5. Zaštita vjerovnika i mogućnost ostvarivanja tražbina
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)