Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2018. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2018. godinu
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U Prilogu uz časopis RRiF, br. 1/19., pisali smo o sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu (bilance, računa dobitka i gubitka i izvješća o ostalom sveobuhvatnom dobitku, izvješća o novčanom tijeku, izvješća o promjenama kapitala i bilješkama uz financijska izvješća) i podnošenju prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) za 2018. godinu. U ovom se članku obrazlaže pravni okvir utvrđivanja i uporabe dobitka ili pokrića gubitka za 2018. godinu, računovodstveno praćenje raspoređivanja dobitka i pokrića gubitka te porezno motrište isplate ostvarenih dobitaka iz 2018. godine i prije.

1. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća u d.o.o.–u
2. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća u d.d.-u
3. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća u j.t.d.-u i k.d.-u
4. Računovodstveno motrište uporabe dobitka
5. Primjeri odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća i uporabi dobitka ili pokriću gubitka
6. Računovodstveno praćenje uporabe dobitka
7. Računovodstveno praćenje pokrića gubitka
8. Porezno motrište isplate udjela u dobitku (dividende)
9. Isplate predujmova dobitka i dividendi
10. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo