RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
  • Članak:Pozajmica i donacija
  • Stranica:105.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje dana pozajmica novca otpis nevraćene pozajmice te darivanje za projekt. Ako je dana pozajmica, potrebno je pratiti povrat dane pozajmice u skladu s postupcima koje je uredila neprofitna organizacija kako bi se osigurala naplata takva potraživanja. Pri darivanju za projekte, radi uključivanja u prihode razdoblja, potrebno je pratiti izvor tih darivanja, pri čemu se mora posebno iskazivati EU-darivanje.

1. Pozajmica novca i otpis potraživanja
2. Donacija (darivanje) za projekt

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)