Obračun bolovanja za njegu djeteta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Obračun bolovanja za njegu djeteta
Stranica:
116.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Bolovanje radnika u slučaju njege djeteta obračunava se na sličan način kao što je to slučaj kod bolovanja samog zaposlenika, ali ima svojih specifičnosti. U nastavku članka objašnjen je obračun i prikazivanje bolovanja na Obrascu JOPPD, ovisno o starosti djeteta i specifičnostima vezanim za staž radnika prije nastupa bolovanja.

1. Uvodno
2. Visina naknade za vrijeme bolovanja
3. Kada roditelj ne može dobiti pravo na naknadu plaće
4. Pravo na rad s polovinom punog radnog vremena
5. Osobe na stručnom osposobljavanju

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja