Revizorske procedure za identificiranje naknadnih događaja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Revizorske procedure za identificiranje naknadnih događaja
Stranica:
183.
Autor/i:
Autor: Robert BARDAK , mag. oec.
Sažetak:

      Nakon što revizor završi revizorske procedure vezane za bilančne stavke u sklopu redovite revizije, postoji još niz procedura koje mora poduzeti prije izdavanja revizorovog izvještaja, a one, između ostaloga, uključuju razmatranje vremenske neograničenosti poslovanja, identificiranje naknadnih događaja, zaprimanje pisane izjave menadžmenta i druge završne radnje. U nastavku članka objašnjavaju se procedure koje provode revizori u vezi s događajima koji nastaju nakon datuma financijskih izvještaja.

1. Uvod
2. Naknadni događaji
3. Cilj revizorskih procedura
4. Procedure u identificiranju naknadnih događaja
5. Dokumentiranje obavljenih procedura
6. Zaključak

Hashtags:
#Revizija