Kupoprodaja s posebnim pogodbama (I. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Kupoprodaja s posebnim pogodbama (I. dio)
Stranica:
231.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

      Autorica u prvom dijelu ovoga članka razmatra osnovne značajke ugovora o kupoprodaji. Izlaže osnovne pojmove i bitne elemente redovne kupoprodaje i razlike u odnosu na kupoprodaju s posebnim pogodbama. Naglasak je na kupoprodaji s pravom prvokupa i kupnjom na pokus, dok će se u drugom dijelu članka detaljnije objasniti kupoprodaja prema uzorku ili modelu, kupoprodaja sa specifikacijom, kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva i kupoprodaja s obročnom otplatom cijene.

1. Uvod
2. Redovna kupoprodaja
3. Kupoprodaje s posebnim pogodbama
4. Kupoprodaja s pravom prvokupa
5. Kupnja na pokus

Hashtags:
#Pravo