Slobodna ocjena u hrvatskom i europskom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 3.2019
Članak:
Slobodna ocjena u hrvatskom i europskom pravu
Stranica:
35.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Goran VOJKOVIĆ
Paola Horvat Sovilj , bacc. iur.
Sažetak:

Slobodna ocjena (upotrebljava se i termin diskrecijska ocjena) predstavlja ovlast odlučivanja o pravima i dužnostima pojedinaca i drugih pravnih subjekata, pri čemu se u konkretnom slučaju bira ona alternativa za koju donositelj odluke, unutar granica dane ovlasti, procijeni da je najprimjerenija svrsi, a o čemu detaljnije u članku.

1. Uvod
2. Definiranje pojma diskrecijske (slobodne) ocjene
3. Diskrecijska ocjena u hrvatskom pravu
4. Diskrecijska ocjena u pravu Europske unije
5. Diskrecijska ocjena i sudski praxis
6. Visoki upravni sud o pojedinačnoj odluci donesenoj primjenom slobodne ocjene
7. Zaključak

 

Hashtags:
#Pravo