Državljanstvo sportaša – aktualnosti sportskog prava

Časopis: Pravo i porezi - 3.2019
Članak:
Državljanstvo sportaša – aktualnosti sportskog prava
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Suzana ŠOP, univ. spec. iur.
Sažetak:

Državljanstvo je ključna pretpostavka za sudjelovanje u različitim sportskim aktivnostima i pravnim odnosima u sportu. Zabranjena je diskriminacija na nacionalnoj i socijalnoj osnovi, no unatoč tome nejednakost na osnovi državljanstva dopušta se u određenim situacijama u sustavu sporta. Stoga, nacionalni i međunarodni sportski savezi, pa tako i sportske udruge svojim internim propisima, uređuju i pitanje nastupa stranih državljana u sportskim natjecanjima kao članove nacionalnih reprezentacija. U članku će se prikazati temeljne odrednice i značenje državljanstva, s osvrtom na problematiku sportaša i državljanstva.

1. Uvod
2. Pojam državljanstva i stjecanje hrvatskog državljanstva
3. „Sportsko“ državljanstvo
4. Stjecanje / prestanak hrvatskog državljanstva
5. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo