RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Protekla 2018. godina druga je godina za koju je propisana obveza sastavljanja nefinancijskih izvještaja i konsolidiranih nefinancijskih izvještaja za velike poduzetnike i subjekte od javnog interesa. Autorica u članku daje smjernice za sastavljanje nefinancijskog izvještaja u dijelu društvenih tema – Zaštita zdravlja i sigurnost na radu i Obrazovanje i obuka zaposlenika te daje sažet primjer izvještavanja o tim društvenim temama.

1. Uvod
2. Zakonska obveza izvještavanja nefinancijskih informacija prema ZOR-u
3. Prikaz odabranih tema društvene kategorije u nefinancijskom izvještaju prema GRI Standardima
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)