RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
  • Članak:Porez na dobitak
  • Stranica:83.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog poreza na dobitak bez obzira na to je li riječ o neprofitnoj organizaciji koja je paušalni obveznik poreza na dobitak ili „redoviti“ obveznik poreza na dobitak. Iskazivanje plaćenih predujmova i obračuna poreza na dobitak u obje okolnosti je istovrsno. Razlike nastaju samo u okolnosti kada kod „redovitog“ oporezivanja nije godišnja obveza poreza na dobitak utvrđena u roku koji omogućuje njezino pravodobno uključivanje u financijske izvještaje za 2018. godinu.

1. Paušalni porez na dobitak
2. Porez na dobitak na temelju razlike prihoda i rashoda

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)