Plaća pograničnog radnika – rezidenta RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Plaća pograničnog radnika – rezidenta RH
Stranica:
94.
Autor/i:
Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

     Fizičke osobe rezidenti RH često, a ponajviše u pograničnim područjima, odlaze raditi u susjedne zemlje. Pri isplati dohotka od nesamostalnog rada, tj. plaće, takvom se radniku rezidentu RH, u pravilu, primjenjuju propisi zemlje izvora dohotka. U kojoj se državi plaća porez, ovisit će o odredbama bilateralnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Republike Hrvatske s državom izvora dohotka. Na koji način se prijavljuje takav dohodak i plaća li se u Hrvatskoj predujam poreza, ovisi o posebnosti svakoga pojedinog ugovora koji je Hrvatska sklopila s drugim državama ugovornicama. Gdje će se za radnika plaćati doprinose za obvezna osiguranja, ovisi o zemlji u koju radnik odlazi raditi. Ovisno o tome je li zemlja članica EU-a ili potpisnica Ugovora o socijalnom osiguranju, primijenit će se uredbe Europskog parlamenta i Vijeća EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, odnosno Ugovora o socijalnom osiguranju. Ako radnik odlazi u raditi u zemlju koja nije članica EU-a odnosno s kojom nema potpisanog Ugovora o socijalnom osiguranju, doprinosi za obvezna osiguranja plaćaju se u zemlji rada. Više o tome možete pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Uređenost plaćanja obveznih doprinosa na dohodak iz inozemstva prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju
  3. Uređenost plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema međunarodnim ugovorima
  4. Isplata dohotka od nesamostalnog rada
  5. Obveza prijavljivanja primitka, obračuna, izvješćivanja kada je plaćen predujam poreza u zemlji izvora dohotka
Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja