Revizija računovodstvenih procjena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Revizija računovodstvenih procjena
Stranica:
143.
Autor/i:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Kod evidentiranja računovodstvenih procjena nema čvrstih materijalnih dokaza, one su subjektivne i podložne slobodnoj prosudbi uprave i stoga su više od ostalih pozicija u izvještajima podložne utjecaju uprave. Ponekad uprava poseže za manipulativnim postupkom pogrešnog prikazivanja financijskog rezultata putem računovodstvenih procjena. Zbog toga je poseban naglasak na revizorovoj skeptičnosti i potpunom razumijevanju te primjeni zahtjeva koje se od njega traže prema MrevS-u koji uređuje reviziju računovodstvenih procjena. U nastavku članka autorica opisuje procedure i postupke koje revizori trebaju provesti tijekom revidiranja računovodstvenih procjena.

1. Definiranje revizije računovodstvenih procjena
2. Revizijski postupci kod računovodstvenih procjena
3. Završna revizija
4. Metode završne revizije
5. Zaključak

Hashtags:
#Revizija