Kupoprodaja s posebnim pogodbama (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Kupoprodaja s posebnim pogodbama (II. dio)
Stranica:
209.
Autor/i:
Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

      Autorica je u prvom dijelu ovog članka razmatrala osnovne značajke ugovora o kupoprodaji te izložila osnovne pojmove i bitne elemente redovne kupoprodaje i razlike u odnosu na kupoprodaju s posebnim pogodbama. U drugom dijelu članka autorica u osnovnim crtama objašnjava kupoprodaju prema uzorku ili modelu, kupoprodaju sa specifikacijom, pridržaj prava vlasništva te kupoprodaju s obročnim otplatama cijene.

6. Kupoprodaja prema uzorku ili modelu
7. Kupoprodaja sa specifikacijom
8. Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva
9. Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene

Hashtags:
#Pravo