Gospodarska kretanja u RH i EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Stranica:
224.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:
 1. Opći pregled
 2. Kretanje bruto domaćeg proizvoda hrvatske i zemalja EU-28 od 2014. do 2018.godine
 3. Cijene u RH i EU-u
 4. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
 5. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
 6. Građevinarstvo RH i EU-a
 7. Vanjskotrgovinska razmjena
 8. Trgovina na malo u RH i EU-u
 9. Turizam
 10. Plaće
 11. Likvidnost i insolventnost
 12. Zaposlenost i nezaposlenost RH i EU-a
Hashtags:
#TržišteIPropisi