Isplata plaće po sudskoj presudi i izvansudskoj nagodbi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Isplata plaće po sudskoj presudi i izvansudskoj nagodbi
Stranica:
62.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Kada radnik podnosi tužbu nadležnom sudu zbog neisplaćenih plaća, tada plaća treba biti utužena u bruto-svoti, odnosno treba sadržavati doprinose iz plaće, porez na dohodak i prirez. Budući da se prema Zakonu o radu plaćom smatra bruto-plaća, a na toj se odredbi temelje i odredbe Zakona o porezu na dohodak koje uređuju oporezivanje plaća po sudskoj presudi, to znači da sud ne bi trebao niti prihvatiti tužbu ako utužena plaća ne sadržava sve elemente plaće. No ako se to i dogodi, ili ako se plaća isplaćuje prema izvansudskoj nagodbi, tada se plaća oporezuje prema propisima koji su na snazi na dan isplate. U tom slučaju dolazi do progresije poreza i smanjenja neto-plaće, osim ako se utužena plaća odnosi na prosinac 2016. i nadalje.
      Osim toga, treba napomenuti da se plaće koje se isplaćuju po sudskim presudama uvijek smatraju dohotkom od nesamostalnog rada i podliježu oporezivanju bez obzira na to što su, možda u tužbi navedene kao odšteta. U članku se objašnjava postupak kako se obračunavaju doprinosi i porezi kada se plaće isplaćuju po sudskoj presudi, a kako u izvansudskoj nagodbi.

1. Uvodne napomene
2. O čemu treba voditi računa kada se isplaćuje plaća po sudskoj presudi
3. Korištenje osobnog odbitka iz proteklih poreznih razdoblja
4. Porezne stope i porezne razrede koje treba primijeniti kada se obračunava porez na dohodak za prethodna porezna razdoblja
5. Kako treba postupiti sa zateznim kamatama
6. Porezni položaj zateznih kamata obračunanih na doprinose, porez na dohodak i prirez po sudskim presudama
7. Kako obračunati zatezne kamate
8. Kako treba postupiti kada se isplaćuje plaća prema izvansudskoj nagodbi
9. Kako postupiti s utuženim neoporezivim primitcima
10. Isplata plaća u ovršnom postupku

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja