Izazovi i prilike tehnologije blockchaina u području oporezivanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Izazovi i prilike tehnologije blockchaina u području oporezivanja
Stranica:
158.
Autor/i:
Monika HORVAT MRKONJIĆ , univ. spec. oec.
Sažetak:

       Kada je riječ o novim tehnologijama i njihovoj primjeni, vlade država imaju reputaciju kao spore i nedovoljno sklone promjenama, zbog čega se smatraju godinama u zaostatku za privatnim sektorom. Međutim, vlade diljem svijeta postaju svjesne potreba i navika svojih građana na 24/7 e-poslovanje koje im omogućava da rade s bilo kojeg mjesta, bilo što i u što kraćem vremenu, ali i povećanu potrebu za što bržim i učinkovitijim punjenjem proračuna. S obzirom na trendove, neke se vlade upuštaju u primjenu novih tehnologija pa tako i tehnologiju blockchain. Autorica u nastavku članka navodi primjere dobre prakse u vezi s primjenom tehnologije blockchain te izazovima i prilikama koje pruža ta tehnologija.

1. Ukratko o tehnologiji blockchain
2. Primjeri dobre prakse slučaja upotrebe u poreznim i carinskim uprava unutar EU-a
3. Izazovi i prilike koje pruža tehnologija blochchain
4. Zaključak

Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU