Gospodarska kretanja u RH i EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Stranica:
241.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:

1. Opći pregled
2. Cijene stambenih nekretnina u RH i EU-u
3. Cijene u RH i EU-u
4. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
5. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
6. Građevinarstvo RH i EU-a
7. Vanjskotrgovinska razmjena
8. Trgovina na malo u RH i EU-u
9. Turizam
10. Plaće
11. Zaposlenost i nezaposlenost RH i EU-a

Hashtags:
#TržišteIPropisi