Gospodarska cjelina - poduzeće i njihov prijenos

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Gospodarska cjelina - poduzeće i njihov prijenos
Stranica:
62.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Autor u ovome članku daje prikaz pojmova gospodarska cjelina i poduzeće te načina njihova prijenosa. Ti pojmovi u hrvatskom pravu nisu uređeni jednim općim aktom niti cjelovito, nego su pravila o njima prisutna u nizu propisa. Ovdje se donosi prikaz njihova pravnog tretmana u Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o radu, Općem poreznom zakonu i u Pravilniku o provedbi toga Zakona. U članku se pruža osvrt i na važnost tih pojmova u području javne nabave. Od posebnog interesa je i uputiti čitatelja o tome o kakvom se sljedništvu radi u slučaju prijenosa čitave gospodarske cjeline i poduzeća.

1. Uvod
2. Prijenos gospodarske cjeline i relevantna pravila ZOO-a
3. Prijenos gospodarske cjeline u pravu društava
4. Prijenos poduzeća / gospodarske cjeline i radni odnosi koji su s njome povezani
5. Sljedništvo kod prijenosa gospodarske cjeline s obrta na d.o.o.
6. Sljedništvo prilikom prijenosa poduzeća s jednog na drugo trgovačko društvo
7. Gospodarska cjelina u općim aktima iz poreznog prava - pojam
8. Zaključne napomene

Hashtags:
#GospodarskaCjelina, #Poduzeće, #Pravo, #PrijenosGospodarskeCjeline, #TrgovačkoPravo