Porezne prijevare, sanacija poduzeća i digitalizacija prijevoza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Porezne prijevare, sanacija poduzeća i digitalizacija prijevoza
Stranica:
151.
Autor/i:
Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. Novi alat za sprječavanje poreznih prijevara
2. Sprječavanje bankrota poduzeća
3. Elektroničke informacije o prijevozu roba
4. Rasprava o većoj transparentnosti cijena hrane
5. Na snazi revidirana direktiva o pravima dioničara

Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU