Održana je 20. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Računovodstvo i menadžment“ RiM 2019.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Održana je 20. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Računovodstvo i menadžment“ RiM 2019.
Stranica:
219.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags:
#RRiFVisokaŠkola, #UdrugaHrvatskiRačunovođa