Održana je 21. međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Računovodstvo i menadžment“ RiM 2020

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Održana je 21. međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Računovodstvo i menadžment“ RiM 2020
Stranica:
205.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags:
#RRiFVisokaŠkola, #UdrugaHrvatskiRačunovođa