RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome se članku razmatraju pojedina pravna motrišta koja se odnose na projekte sufinancirane sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Nastoji se otvoriti raspravu o nekim pitanjima koja su se u recentnoj praksi pokazala spornima. Naglasak je ponajviše stavljen na pitanje pravne prirode postupka u kojem se odlučuje o dodjeli bespovratnih sredstava te na analizu ugovora koji se pritom sklapaju s korisnicima.

Prikazuje se i pravno uređenje financijskih korekcija kao instrumenta zaštite financijskih interesa EU-a.

1. Uvod
2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava u okviru ESI fondova
3. Pravna priroda ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
4. Financijske korekcije
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)