Primljena usluga i gotovina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Primljena usluga i gotovina
Stranica:
50.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s primljenom uslugom te podizanjem gotova novca. Ako uslugu neprofitnoj organizaciji pruži član udruge, ona se nalazi u istom položaju kao da ju je pružila bilo koja druga fizička osoba. Uvijek se mora iskazivati stvarna poslovna promjena, bez obzira na to što možda postoji vremenski raskorak u kolanju dokumentacije koja o njoj svjedoči.

1. Korištena usluga člana udruge
2. Podizanje gotovine s transakcijskog računa

Hashtags:
#IsplataUGotovini, #IsplateUGotovuNovcu, #NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo