Izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima iz srpnja 2019. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima iz srpnja 2019. godine
Stranica:
182.
Autor/i:
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Sredinom srpnja 2019. godine promijenjen je Zakon o državnim službenicima. Promjene su brojne te se stoga u ovom članku daje njihov sažetak, s posebnim naglaskom na prijelazne i završne odredbe tog Zakona.

1. Uvod
2. Posebnosti vezane uz zapošljavanje na poslovima vezanim uz ESI fondove i fondove za unutarnje poslove
3. Plan prijma u državnu službu
4. Radno iskustvo stečeno stručnim osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa
5. Trajanje službe na određeno vrijeme radi izvršenja preuzetih međunarodnih obveza i obveza iz posebnih programa Vlade
6. Ugovori o djelu radi realizacije preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske
7. Državni ispit
8. Obveza nadređenog u postupku pokretanja postupka zbog povrede službene dužnosti podređenog službenika
9. Rukovodeći državni službenici koje imenuje Vlada
10. Plaće rukovodećih državnih službenika
11. Premještaji i upućivanje službenika na poslove vezane uz izvršavanje međunarodnih obveza
12. Prestanak državne službe po sili zakona zbog neizvršenja obveze polaganja državnog ispita
13. Namještenici
14. Brisanje ili izmjena odredaba o klasifikaciji radnih mjesta, ocjenjivanju, napredovanju i promicanju
15. Prijelazne i završne odredbe

Hashtags:
#DržavniSlužbeniciINamještenici, #Proračunsko