RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zalihe se evidentiraju i obračunavaju u troškove u skladu s MRS-om 2 – Zalihe odnosno HSFI-jem 10 – Zalihe, ovisno o tome koje standarde društvo primjenjuje. U ovom članku autor obrađuje pitanje evidencije nabavljenih zaliha, promjene vrijednosti zaliha i metoda obračuna troškova zaliha u računovodstvu trgovačkih društava.

1. Uvod
2. Što obuhvaćaju zalihe prema standardima
3. Vrijednost zaliha materijala
4. Procjena vrijednosti zaliha na niže (neto utrživa vrijednost)
5. Metode obračuna troškova zaliha
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)