Računovodstvo, revizija i financije 10/2019

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , zamjenik glavne urednice
Troškovi prehrane i smještaja radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Računovodstvo zaliha trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje uzgoja povrća
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo kapitalnih pričuva u d.o.o.-u
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski lizing po naplaćenim naknadama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Aktualna pitanja iz prakse
Pomoći i ulaganja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Predujmovi i zaduživanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Službeni put i nova visina dnevnice za tuzemstvo
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa za radnike
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Zapošljavanje osoba bez prethodnoga mirovinskog staža i osoba mlađih od 30 godina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ograničavanje osnovice za doprinos za mirovinsko osiguranje
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obveze poduzetnika pri ulasku u sustav PDV-a tijekom godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih zemalja članica EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Pravo odbitka pretporeza kod nerealiziranih isporuka
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Stjecanje zvanja ovlaštenog revizora
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Bolje informacije o poslovnim kombinacijama
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Nadzorna knjiga deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
PDV i porez na dobitak
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Registar stvarnih vlasnika
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Nastavak poslovanja i otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti – „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Poljoprivrednici koji nisu porezni obveznici
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Cijene vodnih usluga
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN
Novosti za isporučitelje vodnih usluga
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Što turistički inspektori kontroliraju u ugostiteljskim objektima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Evidencije radnog vremena mobilnih radnika – novosti u 2019. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Ništetan ugovor zbog zabrane i protivnosti strogoj normi
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Osnivanje trgovačkih društava u RH od strane državljana trećih zemalja
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Predmet poslovanja prema noveli ZTD-a
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.
Otkaz direktoru, vođenje poslova društva, platni nalog i stečaj dužnika
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.