Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 10.2019, str. 13
Troškovi prehrane i smještaja radnika
rrif - 10.2019, str. 17
Računovodstvo zaliha trgovačkih društava
rrif - 10.2019, str. 29
Računovodstveno praćenje uzgoja povrća
rrif - 10.2019, str. 37
Računovodstvo kapitalnih pričuva u d.o.o.-u
rrif - 10.2019, str. 41
Financijski lizing po naplaćenim naknadama
rrif - 10.2019, str. 47
Računovodstvo iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
rrif - 10.2019, str. 49
Aktualna pitanja iz prakse
rrif - 10.2019, str. 56
Pomoći i ulaganja
rrif - 10.2019, str. 62
Predujmovi i zaduživanje
rrif - 10.2019, str. 63
Službeni put i nova visina dnevnice za tuzemstvo
rrif - 10.2019, str. 65
Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa za radnike
rrif - 10.2019, str. 75
Zapošljavanje osoba bez prethodnoga mirovinskog staža i osoba mlađih od 30 godina
rrif - 10.2019, str. 83
Ograničavanje osnovice za doprinos za mirovinsko osiguranje
rrif - 10.2019, str. 91
Obveze poduzetnika pri ulasku u sustav PDV-a tijekom godine
rrif - 10.2019, str. 99
Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih zemalja članica EU-a
rrif - 10.2019, str. 110
Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
rrif - 10.2019, str. 117
Pravo odbitka pretporeza kod nerealiziranih isporuka
rrif - 10.2019, str. 124
Stjecanje zvanja ovlaštenog revizora
rrif - 10.2019, str. 130
Bolje informacije o poslovnim kombinacijama
rrif - 10.2019, str. 133
Nadzorna knjiga deviznog poslovanja
rrif - 10.2019, str. 136
PDV i porez na dobitak
rrif - 10.2019, str. 140
Registar stvarnih vlasnika
rrif - 10.2019, str. 141
Nastavak poslovanja i otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti – „dohodaša“
rrif - 10.2019, str. 148
Poljoprivrednici koji nisu porezni obveznici
rrif - 10.2019, str. 159
Cijene vodnih usluga
rrif - 10.2019, str. 164
Novosti za isporučitelje vodnih usluga
rrif - 10.2019, str. 168
Što turistički inspektori kontroliraju u ugostiteljskim objektima
rrif - 10.2019, str. 173
Evidencije radnog vremena mobilnih radnika – novosti u 2019. godini
rrif - 10.2019, str. 183
Ništetan ugovor zbog zabrane i protivnosti strogoj normi
rrif - 10.2019, str. 188
Osnivanje trgovačkih društava u RH od strane državljana trećih zemalja
rrif - 10.2019, str. 194
Predmet poslovanja prema noveli ZTD-a
rrif - 10.2019, str. 200
Otkaz direktoru, vođenje poslova društva, platni nalog i stečaj dužnika
rrif - 10.2019, str. 203
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 10.2019, str. 211
Novi propisi
rrif - 10.2019, str. 221
Stručne informacije
rrif - 10.2019, str. 225