Zapošljavanje osoba bez prethodnoga mirovinskog staža i osoba mlađih od 30 godina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
Članak:
Zapošljavanje osoba bez prethodnoga mirovinskog staža i osoba mlađih od 30 godina
Stranica:
83.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Cilju poticanja zapošljavanja prema mjerama aktivne politike zapošljavanja u skladu sa strateškim planovima Vlade Republike Hrvatske pridonosi i oslobađanje poslodavaca od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće osoba koje se prvi put zapošljavaju bez evidentiranoga mirovinskog staža i osoba mlađih od 30 godina. Pod kojim uvjetima poslodavci mogu zaposliti navedene osobe i kako se to provodi u praksi, pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Obračun plaća osoba koje se prvi put zapošljavaju
3. Obračun plaće zaposlene osobe mlađe od 30 godina
4. Doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem za osobe za koje se ne plaćaju doprinosi na plaću

Hashtags:
#MladeOsobe, #ObračunPlaće, #Plaće, #PrvoZaposlenje, #TroškoviOsoblja