Olakšice poslodavcima kada zaposle osobu bez prethodnog mirovinskog staža i osobe mlađe od 30 godina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Olakšice poslodavcima kada zaposle osobu bez prethodnog mirovinskog staža i osobe mlađe od 30 godina
Stranica:
88.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      U skladu s odredbama Zakona o doprinosima, poslodavci su oslobođeni od plaćanja doprinosa na plaću radnika kojima je to prvo zaposlenje, uz potvrdu HZMO-a da osoba nema evidentiran mirovinski staž ili ga ima, ali najviše 8 dana s osnove drugog dohotka. Oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću s te osnove traje točno jednu godinu. Ako poslodavac na neodređeno vrijeme zaposli osobu koja nije navršila 30 godina života, olakšicu koristi sljedećih 5 godina.

  1. Uvodne napomene
  2. Obračun plaća osoba koje se prvi put zapošljavaju
  3. Obračun plaće zaposlene osobe mlađe od 30 godina
  4. Doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem za osobe za koje se ne plaćaju doprinosi na plaću
Hashtags:
#MladeOsobe, #Plaće, #PrvoZaposlenje, #TroškoviOsoblja