RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
  • Članak:Pomoći i ulaganja
  • Stranica:62.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige pomoć jedne lokalne jedince drugoj lokalnoj jedinici te ulaganje u tuđu imovinu. Ako se daje pomoć unutar općeg proračuna, mora se razabrati je li riječ o tekućoj ili kapitalnoj pomoći te je iskazati kao rashod na načelu novčanog tijeka. Pri ulaganju u tuđu imovinu radi prava korištenja bitno je ima li ulaganje obilježje imovine te može li se otpisivati tijekom razdoblja korištenja imovine u koju je uloženo.

1. Pomoć
2. Ulaganje u tuđu imovinu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)