RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
  • Članak:PDV i porez na dobitak
  • Stranica:140.
  • Autor/i:Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

1. EU-ove članice u 2017. godini izgubile 137 mlrd. eura prihoda od PDV-a
2. EU zatražio od kompanija da se pripreme za Brexit bez dogovora
3. Njemačka smanjuje malim poduzetnicima porez na dobitak
4. Češka planira digitalizirati porezne procedure
5. Gruzija usklađuje zakon o PDV-u s EU-ovom direktivom
6. Ursula von der Leyen predstavila svoj tim

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)